Geplaatst om 04:00 op 31 oktober 2018 door Tussendoor

Nota van wijziging Overige fiscale maatregelen 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft enkele nota’s van wijziging betreffende het pakket Belastingplan 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Tegelijk met deze nota’s heeft de staatssecretaris de nota’s naar aanleiding van het verslag van de wetsvoorstellen naar de Kamer gestuurd.

De nota van wijziging, die betrekking heeft op het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019, omvat een aanpassing van de definitie van zeevarende op een zeilend commercieel passagiersschip voor de toepassing van de afdrachtvermindering zeevaart. Door de aanpassing wordt de regeling uitgebreid naar zeevarenden die varen op een schip dat is geregistreerd in de Europese Unie of in de Europese Economische Ruimte en de vlag van een van deze landen voert. De zeevarende dient te kwalificeren als werknemer voor de werknemersverzekeringen en het loon van de zeevarende moet in Nederland onderworpen zijn aan belasting naar het inkomen. Daarnaast omvat de nota twee wijzigingen bij de heffing van afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland.

Belastingplan van Anema

21 november 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de indexering lees meer

24 oktober 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel fiscale maatregelen klimaatakkoord lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag