Geplaatst om 04:00 op 31 oktober 2018 door Tussendoor

Nota van wijziging Overige fiscale maatregelen 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft enkele nota’s van wijziging betreffende het pakket Belastingplan 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. Tegelijk met deze nota’s heeft de staatssecretaris de nota’s naar aanleiding van het verslag van de wetsvoorstellen naar de Kamer gestuurd.

De nota van wijziging, die betrekking heeft op het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2019, omvat een aanpassing van de definitie van zeevarende op een zeilend commercieel passagiersschip voor de toepassing van de afdrachtvermindering zeevaart. Door de aanpassing wordt de regeling uitgebreid naar zeevarenden die varen op een schip dat is geregistreerd in de Europese Unie of in de Europese Economische Ruimte en de vlag van een van deze landen voert. De zeevarende dient te kwalificeren als werknemer voor de werknemersverzekeringen en het loon van de zeevarende moet in Nederland onderworpen zijn aan belasting naar het inkomen. Daarnaast omvat de nota twee wijzigingen bij de heffing van afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland.

Belastingplan van Anema

19 september 2019

Tarieven De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk lees meer

19 september 2019

Zoals te doen gebruikelijk bevat het jaarlijkse Belastingplan een wetsvoorstel Overige fiscale lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag