Nieuws van Anema

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes

10 juni 2021

In een procedure voor de kantonrechter was aan de orde of de werkgever de arbeidsovereenkomst lees meer

10 juni 2021

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een lees meer

10 juni 2021

In de AOW is bepaald dat het ouderdomspensioen niet eerder kan ingaan dan een jaar lees meer

10 juni 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling lees meer

03 juni 2021

De werkgever kan volgens het Burgerlijk Wetboek de arbeidsovereenkomst met een werknemer opzeggen lees meer

03 juni 2021

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 lees meer

27 mei 2021

De kantonrechter kan op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden als daar een lees meer

20 mei 2021

Als uitvloeisel van het pensioenakkoord is onderzocht of het mogelijk is om na het bereiken van lees meer

20 mei 2021

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de stand van zaken betreffende de lees meer

20 mei 2021

In de Wet flexibel werken (Wfw) is bepaald dat een werkgever een verzoek om aanpassing van de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag