Nieuws van Anema

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes

16 september 2021

Bij de Tweede Kamer is het SZW 2022 in behandeling. De minister van SZW heeft een nota van wijziging lees meer

09 september 2021

Na een arbeidsconflict werd de arbeidsovereenkomst tussen een stichting voor voortgezet onderwijs en lees meer

02 september 2021

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Ziektewet, de Werkloosheidswet en de Wet werk en inkomen lees meer

02 september 2021

Een non-concurrentiebeding voor een werknemer dient schriftelijk overeen te worden gekomen. De lees meer

02 september 2021

Een arbeidsovereenkomst bevatte een bepaling op grond waarvan de werknemer door de werkgever lees meer

26 augustus 2021

Loon is een ruim begrip en omvat alles wat iemand uit een dienstbetrekking of een vroegere lees meer

26 augustus 2021

Een werknemer trad op 1 mei 2021 in dienst bij zijn werkgever op basis van een arbeidscontract voor lees meer

26 augustus 2021

Op grond van het Burgerlijk Wetboek is de werkgever verplicht de nodige maatregelen te treffen om te lees meer

26 augustus 2021

Ontslag op staande voet, dat wil zeggen zonder de geldende opzegtermijn in acht te nemen, is een lees meer

19 augustus 2021

Voor de sociale verzekeringen moet de woonplaats van een EU-burger in een grensoverschrijdende lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag