Nieuws van Anema

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes

25 mei 2022

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt in beginsel van rechtswege na het verstrijken van de tijd lees meer

25 mei 2022

De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de plicht om het loon door te betalen lees meer

25 mei 2022

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel toekomst pensioenen in behandeling. Dit wetsvoorstel regelt lees meer

25 mei 2022

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt lees meer

19 mei 2022

Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk lees meer

19 mei 2022

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om mobiele lees meer

19 mei 2022

Op een arbeidsovereenkomst was een gedragscode van toepassing. Volgens deze gedragscode kan lees meer

12 mei 2022

De Wet op de loonbelasting kent met de doorbetaaldloonregeling een bijzondere regeling. De regeling lees meer

12 mei 2022

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening lees meer

12 mei 2022

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag