Nieuws van Anema

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes

08 april 2021

In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de lees meer

08 april 2021

Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities lees meer

08 april 2021

De werkgever is verplicht het salaris van een werknemer tijdens diens arbeidsongeschiktheid door te lees meer

08 april 2021

In de zaak Xella heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever in beginsel moet instemmen met een lees meer

01 april 2021

Loon is alles wat iemand geniet uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking. lees meer

01 april 2021

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn verplicht de lidstaten tot de invoering van een openbaar lees meer

25 maart 2021

De werkgever is verplicht het loon van een werknemer tijdens diens arbeidsongeschiktheid door te lees meer

25 maart 2021

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat een aanmerkelijkbelanghouder voor zijn werkzaamheden een lees meer

25 maart 2021

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht lees meer

11 maart 2021

De kantonrechter heeft op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst tussen een bank en een lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag