Geplaatst om 04:00 op 31 oktober 2018 door Tussendoor

Nota van wijziging wetsvoorstel modernisering kleineondernemersregeling

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend die betrekking heeft op het wetsvoorstel modernisering kleineondernemersregeling. De margeregeling is van toepassing op bepaalde gebruikte goederen en op kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, die worden ingekocht door een ondernemer van een particulier of van een ondernemer, die de kleineondernemersregeling toepast. De margeregeling is niet van toepassing op onroerende zaken of op rechten op onroerende zaken. In het wetsvoorstel waren per abuis onroerende zaken en rechten daarop die een kleine ondernemer in zijn bedrijf heeft gebruikt in de bepaling opgenomen. Die bepaling in het wetsvoorstel is nu gewijzigd en beperkt tot roerende zaken waarop de ondernemer afschrijft of zou kunnen afschrijven als hij aan een belasting naar de winst zou zijn onderworpen.

Belastingplan van Anema

07 maart 2018

Bij de behandeling van het Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld die geen lees meer

21 november 2018

Bij de stemmingen over het pakket Belastingplan 2019 heeft de Tweede Kamer een aantal moties lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag