Geplaatst om 04:00 op 01 november 2018 door Tussendoor

Nota van wijziging wetsvoorstel bronbelasting 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging bij het wetsvoorstel bronbelasting 2020 ingediend. Daarin wordt geregeld dat de in het wetsvoorstel opgenomen wijziging van de regels voor het terugnemen van achteraf bezien onterecht genoten innovatieboxvoordelen voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.

Belastingplan van Anema

24 oktober 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een (eerste) nota van wijziging ingediend betreffende lees meer

01 november 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende het lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag