Geplaatst om 23:00 op 24 april 2019 door Tussendoor

Kamerbrief bouwstenen nieuw belastingstelsel

In een uitgebreide brief informeert de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer over het proces om de zogenaamde bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel te verzamelen. De brief gaat vooral over lopende en nog te starten onderzoeken. In de binnenkort te verwachten Fiscale beleidsagenda 2019 zal de staatssecretaris aandacht besteden aan mogelijkheden om het belastingstelsel nog in deze kabinetsperiode te vereenvoudigen. Voor de bouwstenen put de staatssecretaris uit de onderzoeksrapporten van de commissies Van Weeghel, Van Dijkhuizen en de Studiegroep Duurzame Groei. Op dit moment lopen onderzoeken naar de regulering van werk, naar toeslagen en een evaluatie van de eigen woningregeling. Later dit jaar wordt gestart met zes nieuwe onderzoeken. Het betreft:

  • een toekomstbestendige belastingmix,
  • het belasten van inkomsten uit digitale platforms,
  • het belasten van kapitaalinkomsten van aanmerkelijkbelanghouders,
  • de toekomst van de vennootschapsbelasting,
  • milieubelastingen en grondslagerosie,
  • vereenvoudiging vanuit het perspectief van de uitvoering.

De staatssecretaris wil begin 2020 de bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel kunnen presenteren, waarna de politiek de keuzes maakt om het stelsel vorm te geven.

Algemeen van Anema

17 oktober 2019

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer geïnformeerd lees meer

12 juli 2018

De belastingheffing zal in de toekomst verschuiven van inkomensgerelateerd naar lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag