Kamerbrief bouwstenen nieuw belastingstelsel – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 23:00 op 24 april 2019 door ND-ICT Beheer

Kamerbrief bouwstenen nieuw belastingstelsel

In een uitgebreide brief informeert de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer over het proces om de zogenaamde bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel te verzamelen. De brief gaat vooral over lopende en nog te starten onderzoeken. In de binnenkort te verwachten Fiscale beleidsagenda 2019 zal de staatssecretaris aandacht besteden aan mogelijkheden om het belastingstelsel nog in deze kabinetsperiode te vereenvoudigen. Voor de bouwstenen put de staatssecretaris uit de onderzoeksrapporten van de commissies Van Weeghel, Van Dijkhuizen en de Studiegroep Duurzame Groei. Op dit moment lopen onderzoeken naar de regulering van werk, naar toeslagen en een evaluatie van de eigen woningregeling. Later dit jaar wordt gestart met zes nieuwe onderzoeken. Het betreft:

  • een toekomstbestendige belastingmix,
  • het belasten van inkomsten uit digitale platforms,
  • het belasten van kapitaalinkomsten van aanmerkelijkbelanghouders,
  • de toekomst van de vennootschapsbelasting,
  • milieubelastingen en grondslagerosie,
  • vereenvoudiging vanuit het perspectief van de uitvoering.

De staatssecretaris wil begin 2020 de bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel kunnen presenteren, waarna de politiek de keuzes maakt om het stelsel vorm te geven.

Algemeen van Anema

06 februari 2020

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale lees meer

12 juni 2019

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag