Geplaatst om 23:00 op 11 juni 2019 door Tussendoor

ICT-problematiek Belastingdienst

In een brief aan de Tweede Kamer is de staatssecretaris van Financiën ingegaan op de status van de automatisering binnen de Belastingdienst. Er is een grote mate van achterstallig onderhoud in de diverse applicaties van de Belastingdienst. Dat heeft tot gevolg dat een groot deel van de beschikbare ICT-capaciteit moet worden besteed aan beheer en onderhoud in plaats van aan vernieuwing en verbetering. Dat probleem is niet uniek voor de Belastingdienst. Ook andere overheidsinstellingen kampen met deze problematiek. De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Binnenlandse Zaken werken gezamenlijk aan een probleemanalyse van de uitvoeringsorganisaties.

Er zal dit jaar een doorlichting van de ICT-organisatie van de Belastingdienst plaatsvinden door een externe partij. Het rapport zal naar verwachting eind 2019 beschikbaar zijn.

De staatssecretaris wil de druk op de ICT-afdeling verminderen. Dat moet gebeuren door spreiding van wetgeving in de tijd en door te proberen nieuwe beleidsvoornemens te realiseren zonder inzet van ICT. Verder wil de staatssecretaris beleidsvoornemens voor 2019, 2020 en 2021 zoveel mogelijk realiseren door wijziging van percentages en bedragen. Dergelijke aanpassingen leggen een minimaal beslag op de ICT-capaciteit.

Voor de langere termijn wil de staatssecretaris wettelijke bepalingen, die nu een groot deel van de ICT-beheer- en onderhoudslast veroorzaken, vereenvoudigen.

Algemeen van Anema

01 april 2021

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn verplicht de lidstaten tot de invoering van een openbaar lees meer

12 juni 2019

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag