Geplaatst om 23:00 op 19 juni 2019 door Tussendoor

Fiscale beleidsagenda 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de Fiscale beleidsagenda 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief geeft de staatssecretaris een overzicht van de behaalde resultaten sinds de vorige versie en van zijn beleidsambities voor de komende periode. Voor 2019 is de planning als volgt:

Tweede kwartaal

  • wetsvoorstel minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopwekking;
  • wetsvoorstel belasting op luchtvaart; en
  • wetsvoorstel implementatie tweede antibelastingontwijkingsrichtlijn betreffende hybridemismatches.

Derde kwartaal

  • wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies;
  • wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap; en
  • pakket Belastingplan 2020

Vierde kwartaal

  • wetsvoorstel implementatie btw-richtlijn e-commerce.

Op dit moment wordt bezien welke fiscale maatregelen met inwerkingtredingsdatum 2021 voor de zomer van 2020 aan de Tweede Kamer kunnen worden aangeboden. Ook wordt onderzoek gedaan naar verbreding van de afvalstoffenbelasting. Dat onderzoek zou voor de zomer van 2020 tot een wetsvoorstel kunnen leiden. Voor het einde van deze kabinetsperiode wil de staatssecretaris met een concernregeling ter vervanging van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting komen.

Algemeen van Anema

17 oktober 2019

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer geïnformeerd lees meer

14 oktober 2021

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen. lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag