Geplaatst om 04:00 op 12 september 2019 door Tussendoor

Belastingplan niet onder embargo naar Tweede Kamer

De minister-president heeft een verzoek van de Tweede Kamer om het Belastingplan onder embargo eerder te verstrekken dan op Prinsjesdag afgewezen. In zijn brief aan de Kamer schrijft de minister-president dat wetsvoorstellen bekend worden gemaakt door indiening bij de Tweede Kamer. Alleen de wetsvoorstellen tot vaststelling van de begrotingsstaten worden op de vrijdag vóór Prinsjesdag onder embargo verstrekt. Dit gebeurt vanwege de algemene politieke beschouwingen die direct na Prinsjesdag plaatsvinden. Voor het Belastingplan is voldoende voorbereidingstijd zonder de stukken eerder aan te leveren. Daar komt bij dat het Belastingplan maatregelen kan bevatten die onmiddellijk in werking treden, waardoor verstrekking van het gehele voorstel onder embargo niet in de rede ligt.

Belastingplan van Anema

20 december 2018

De Eerste Kamer heeft het volledige pakket Belastingplan 2019 aangenomen. Het Belastingplan 2019 lees meer

01 november 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende het lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag