Geplaatst om 04:00 op 12 september 2019 door Tussendoor

Belastingplan niet onder embargo naar Tweede Kamer

De minister-president heeft een verzoek van de Tweede Kamer om het Belastingplan onder embargo eerder te verstrekken dan op Prinsjesdag afgewezen. In zijn brief aan de Kamer schrijft de minister-president dat wetsvoorstellen bekend worden gemaakt door indiening bij de Tweede Kamer. Alleen de wetsvoorstellen tot vaststelling van de begrotingsstaten worden op de vrijdag vóór Prinsjesdag onder embargo verstrekt. Dit gebeurt vanwege de algemene politieke beschouwingen die direct na Prinsjesdag plaatsvinden. Voor het Belastingplan is voldoende voorbereidingstijd zonder de stukken eerder aan te leveren. Daar komt bij dat het Belastingplan maatregelen kan bevatten die onmiddellijk in werking treden, waardoor verstrekking van het gehele voorstel onder embargo niet in de rede ligt.

Belastingplan van Anema

19 september 2019

Tarieven Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € lees meer

12 december 2019

De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag