Geplaatst om 04:00 op 19 september 2019 door Tussendoor

Maatregelen autobelastingen

Bpm

Het nihiltarief in de bpm voor emissievrije auto’s wordt verlengd tot en met 2024. Vanaf 2025 geldt voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer de vaste voet van € 360 (prijzen 2019).

Dieseltoeslag

Benzineauto’s met compressieontsteking worden uitgezonderd van de zogenaamde dieseltoeslag in de bpm, omdat deze auto’s niet profiteren van het lagere accijnstarief van diesel.

Mrb

Het nihiltarief in de mrb voor een personenauto met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer wordt verlengd tot en met 2024. In 2025 wordt dat een kwarttarief. Vanaf 2026 geldt het reguliere tarief.

In de mrb geldt een halftarief voor een personenauto met een CO2-uitstoot van meer dan 0 maar niet meer dan 50 gram per kilometer. Dit halftarief in de mrb wordt verlengd tot en met 2024. In 2025 wordt dit halftarief omgezet in een driekwarttarief. Per 2026 vervalt het driekwarttarief en geldt het volledige tarief.

De huidige correctiefactor voor de massa van een PHEV (plug-in hybride) wordt verlengd tot en met 2025. Deze correctiefactor bestaat vanwege het hogere gewicht door de in het voertuig aanwezige batterij.

Voor bestelauto’s van ondernemers geldt voor de mrb een verlaagd tarief. In het Klimaatakkoord is overeengekomen deze tarieven geleidelijk te laten oplopen met gemiddeld € 24 per jaar vanaf 2021 tot en met 2024. In 2025 wordt het tarief verlaagd met gemiddeld € 24 (op jaarbasis). Deze verhogingen en verlaging worden bewerkstelligd door de tarieven procentueel te verhogen dan wel te verlagen. De tariefaanpassingen moeten jaarlijks worden geïndexeerd.

Belastingplan van Anema

19 september 2019

Aanpassen belastingrente vennootschapsbelasting Een aangifte voor de vennootschapsbelasting is lees meer

01 november 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende het lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag