Geplaatst om 04:00 op 07 november 2019 door Tussendoor

Beantwoording vragen Belastingplan 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft een deel van de vragen over het pakket Belastingplan 2020 schriftelijk beantwoord. Een deel van de vragen heeft betrekking op het tijdstip van invoering van wijzigingen in de belastingheffing in box 3. Volgens de staatssecretaris leidt een eerdere invoering dan op 1 januari 2022 tot problemen bij het opleggen van voorlopige aanslagen, omdat het niet mogelijk is de automatisering tijdig aan te passen. De staatssecretaris wijst op het grote aantal belastingplichtigen dat onder het voorgestelde systeem meer belasting gaat betalen. Een verhoging van het heffingvrije vermogen of een verlaging van de forfaitaire rendementen in box 3 is wel mogelijk per 2020, maar leidt tot een grote vermindering van de belastingopbrengsten. 

Verder heeft de staatssecretaris gezegd dat hij binnenkort in een brief aan de Tweede Kamer een nadere analyse van het Starbucksarrest zal geven.

Een wetsvoorstel met de aanpassing van de liquidatie- en stakingsverliesregeling in de vennootschapsbelasting zal op Prinsjesdag in 2020 worden ingediend. De daarin opgenomen maatregelen moeten dan per 1 januari 2021 in werking treden.

Belastingplan van Anema

12 december 2019

De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. lees meer

19 september 2019

Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer Er wordt een keuzeregeling ingevoerd waardoor de burger lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag