Eigenwoningforfait 0,60% in 2020 – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 21 november 2019 door Tussendoor

Eigenwoningforfait 0,60% in 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de indexering van het eigenwoningforfait per 1 januari 2020. De wettelijke indexering daarvan vindt plaats aan de hand van de ontwikkeling van het indexcijfer van de woninghuren (stijging van 2,58%) en de ontwikkeling van de woningwaarden (stijging van 8,6%). Het op basis daarvan berekende eigenwoningforfait wordt naar beneden afgerond op een veelvoud van 0,05%-punt. Deze indexering leidt voor 2020 niet tot een wijziging. Op grond van het Belastingplan 2019 wordt het eigenwoningforfait per 1 januari 2020 verlaagd met 0,05%-punt tot 0,60%.

In dezelfde brief heeft de staatssecretaris de hoogte van de arbeidskorting na indexering meegedeeld. De indexering van de arbeidskorting wordt niet alleen door de tabelcorrectiefactor bepaald, maar ook door de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon. Voor het jaar 2020 bedraagt de arbeidskorting na indexatie en voorgestelde beleidsmatige wijzigingen tot een arbeidsinkomen van € 9.921 per jaar 2,812% van het arbeidsinkomen, met een maximum van € 279. Bij een arbeidsinkomen tussen € 9.921 en € 21.430 per jaar geldt een arbeidskorting van € 279 vermeerderd met 28,812% van het arbeidsinkomen boven € 9.921, tot een maximum van € 3.595. Bij een arbeidsinkomen tussen € 21.430 en € 34.954 bedraagt de arbeidskorting € 3.595 plus 1,656% van het arbeidsinkomen boven € 21.430, tot een maximum van € 3.819. Boven een arbeidsinkomen van € 34.954 daalt de arbeidskorting met 6,0% van het arbeidsinkomen boven € 34.954. De arbeidskorting bedraagt nihil bij een arbeidsinkomen vanaf € 98.604.

Belastingplan van Anema

21 september 2023

Voor de leveringen van bepaalde agrarische goederen geldt het verlaagde tarief van de lees meer

21 september 2023

In dit Belastingplan wordt voorgesteld om per 1 januari 2024 het aftrekpercentage van de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag