Geplaatst om 04:00 op 01 april 2021 door Tussendoor

Uitbreiding branchecodes TVL

Kredietinstellingen en financiële instellingen zijn uitgezonderd van de TVL. Bepaalde ondernemingen, waarvan een nevenactiviteit is ingeschreven onder SBI-code 64.99, 66.12, 66.191, 66.193, 66.292, 66.299 of 66.30, behoren niet tot de financiële sector en zijn ten onrechte uitgezonderd van de TVL. De opsomming van codes, op grond waarvan een aanvraag om subsidie wordt afgewezen, is nu aangepast. Voor de SBI-codes 66.21 (risicoanalisten en schadetaxateurs) en 66.22 (assurantietussenpersonen) geldt dat deze naar hun aard niet toebehoren aan financiële instellingen of kredietinstellingen. Ondernemingen, waarvan de hoofdactiviteit onder deze code is ingeschreven, komen in aanmerking voor de TVL. Het aandeel vaste lasten in de omzet voor deze codes is gesteld op 20%. Aan de omschrijving van de SBI-code waaronder design, fotografie en vertaalbureaus vallen, is ‘overige consultancy’ toegevoegd.

Corona update van Anema

03 maart 2022

In verband met de coronacrisis geldt voor ondernemers met betalingsproblemen de mogelijkheid van lees meer

03 februari 2022

In aanvulling op het door het vorige kabinet beschikbaar gestelde steunpakket voor de culturele lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag