Geplaatst om 04:00 op 01 april 2021 door Tussendoor

Uitbreiding branchecodes TVL

Kredietinstellingen en financiële instellingen zijn uitgezonderd van de TVL. Bepaalde ondernemingen, waarvan een nevenactiviteit is ingeschreven onder SBI-code 64.99, 66.12, 66.191, 66.193, 66.292, 66.299 of 66.30, behoren niet tot de financiële sector en zijn ten onrechte uitgezonderd van de TVL. De opsomming van codes, op grond waarvan een aanvraag om subsidie wordt afgewezen, is nu aangepast. Voor de SBI-codes 66.21 (risicoanalisten en schadetaxateurs) en 66.22 (assurantietussenpersonen) geldt dat deze naar hun aard niet toebehoren aan financiële instellingen of kredietinstellingen. Ondernemingen, waarvan de hoofdactiviteit onder deze code is ingeschreven, komen in aanmerking voor de TVL. Het aandeel vaste lasten in de omzet voor deze codes is gesteld op 20%. Aan de omschrijving van de SBI-code waaronder design, fotografie en vertaalbureaus vallen, is ‘overige consultancy’ toegevoegd.

Corona update van Anema

08 juli 2021

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de lees meer

24 december 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag