Wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2022 aangenomen – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 16 december 2021 door Tussendoor

Wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2022 aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2022 als hamerstuk aangenomen. Daarbij is de PVV-fractie aantekening verleend. Dat wil zeggen dat de fractie, als er stemming zou hebben plaatsgevonden over dit wetsvoorstel, tegen zouden hebben gestemd. Het wetsvoorstel wijzigt een aantal fiscale wetten. De meeste wijzigingen zijn technisch of redactioneel van aard. Het voorstel bevat ook enkele inhoudelijke wijzigingen. De maatregelen in dit wetsvoorstel hebben geen gevolgen voor het budgettaire beeld.

Dit wetsvoorstel bevat:

  • de invoering van een inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting voor vennootschappen met landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet;
  • een aantal wijzigingen in de Algemene douanewet;
  • een technische aanpassing in de afvalstoffenbelasting;
  • het invoeren van een nieuwe rentebepaling in de Invorderingswet;
  • het vervallen van de horizonbepaling over het bodemrecht van de Belastingdienst in de Invorderingswet;
  • het opnemen van een algemene antimisbruikmaatregel in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen; en
  • redactionele wijzigingen in de Wet op de loonbelasting en de Invorderingswet.

Belastingplan van Anema

21 september 2023

In dit Belastingplan wordt voorgesteld om per 1 januari 2024 het aftrekpercentage van de lees meer

12 december 2019

De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag