Geplaatst om 04:00 op 22 september 2022 door Tussendoor

Leegwaarderatio onroerende zaken

Zowel in box 3 van de Wet IB 2001 als in de Successiewet 1956 wordt de waarde van woningen vastgesteld op de WOZ-waarde. De waarde van verhuurde woningen met huurbescherming wordt bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio. Het percentage van de leegwaarderatio hangt af van de verhouding van de jaarlijkse huurprijs tot de WOZ-waarde van de woning. De gehanteerde percentages worden geactualiseerd per 1 januari 2023.

Tijdelijke huurcontracten worden uitgesloten van de toepassing van de leegwaarderatio. De waarde wordt bij tijdelijke verhuur vastgesteld op de WOZ-waarde. Bij verhuur aan gelieerde partijen bedraagt de leegwaarderatio 100%.

Belastingplan van Anema

19 september 2019

Aanpassingen werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de lees meer

05 januari 2023

De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 het wetsvoorstel Belastingplan 2023 aangenomen. lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag