Persoonlijk archief van Anema

09 juni 2022

Op een werkgever en een arbeidsongeschikte werknemer rust de wettelijke plicht om de re-integratie lees meer

09 juni 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2023 naar de Tweede lees meer

02 juni 2022

De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) vervalt op 1 juli 2022. In verband met lees meer

02 juni 2022

Met ingang van 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Bij de lees meer

02 juni 2022

Bij te late terugbetaling van een toeslag wordt invorderingsrente in rekening gebracht. De lees meer

02 juni 2022

Op 1 januari 2019 is de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) in werking getreden. Deze wet lees meer

02 juni 2022

Na de beËindiging van het dienstverband van een werknemer stuurde de werkgever hem een lees meer

25 mei 2022

De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de plicht om het loon door te betalen lees meer

25 mei 2022

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt in beginsel van rechtswege na het verstrijken van de tijd lees meer

25 mei 2022

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag