Persoonlijk archief van Anema

10 juni 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling lees meer

10 juni 2021

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor lees meer

10 juni 2021

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een lees meer

10 juni 2021

In de AOW is bepaald dat het ouderdomspensioen niet eerder kan ingaan dan een jaar lees meer

10 juni 2021

In een procedure voor de kantonrechter was aan de orde of de werkgever de arbeidsovereenkomst lees meer

03 juni 2021

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer lees meer

03 juni 2021

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 lees meer

03 juni 2021

De werkgever kan volgens het Burgerlijk Wetboek de arbeidsovereenkomst met een werknemer opzeggen lees meer

31 mei 2021

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021 lees meer

27 mei 2021

De minister van SZW heeft Kamervragen naar aanleiding van een krantenartikel over de Tozo-regeling lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag