Persoonlijk archief van Anema

20 januari 2022

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter aanpassing van de regeling van de lees meer

20 januari 2022

Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet aan de werknemer een lees meer

20 januari 2022

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is de lees meer

13 januari 2022

De 30%-regeling is een bijzondere regeling in de loonbelasting voor uit het buitenland aangeworven lees meer

13 januari 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit (fiscale) noodmaatregelen coronacrisis lees meer

13 januari 2022

Een werknemer vorderde in een procedure voor de kantonrechter de vernietiging van de opzegging van lees meer

13 januari 2022

Een werknemer heeft recht op bescherming van zijn privacy. Dat recht geldt ook voor e-mailberichten lees meer

06 januari 2022

De staatssecretaris van SZW heeft in een verzamelmededeling diverse nieuwe bedragen gepubliceerd, lees meer

06 januari 2022

Tot het loon behoren aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een of meer lees meer

06 januari 2022

De staatssecretaris van SZW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de aanpak van schulden lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag