Arbeidsrecht van Anema

25 mei 2022

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt in beginsel van rechtswege na het verstrijken van de tijd lees meer

25 mei 2022

De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de plicht om het loon door te betalen lees meer

19 mei 2022

Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk lees meer

19 mei 2022

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om mobiele lees meer

19 mei 2022

Op een arbeidsovereenkomst was een gedragscode van toepassing. Volgens deze gedragscode kan lees meer

12 mei 2022

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening lees meer

12 mei 2022

De werkgever heeft de wettelijke verplichting om de nodige maatregelen te treffen en aanwijzingen te lees meer

05 mei 2022

Een werknemer in vaste dienst geniet ontslagbescherming. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de lees meer

28 april 2022

In verband met het eindigen van een arbeidsovereenkomst sloten partijen een lees meer

28 april 2022

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag