Arbeidsrecht van Anema

26 januari 2023

Een werkgever kan met een beroep op een schriftelijk wijzigingsbeding een in de arbeidsovereenkomst lees meer

19 januari 2023

Bij de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) is de regelgeving over de lees meer

19 januari 2023

De ministers van SZW en van EZK en de staatssecretaris van Financi√čn hebben een uitgebreide lees meer

24 november 2022

Bij de aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet WIA beoordeelt het UWV lees meer

24 november 2022

Een op staande voet ontslagen werknemer vorderde betaling van loon en van een vergoeding voor niet lees meer

03 november 2022

In een Europese richtlijn is bepaald dat werknemers binnen de EU recht hebben op vakantie met behoud lees meer

03 november 2022

De kantonrechter heeft een arbeidsovereenkomst ontbonden op de grond van (ernstige) verwijtbaarheid lees meer

27 oktober 2022

Het EVRM beschermt het recht op vrijheid van meningsuiting. De vraag in een procedure over een lees meer

27 oktober 2022

De werkgever heeft de plicht om voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de lees meer

15 september 2022

Een werknemer heeft tijdens ziekte recht op doorbetaling van (een deel van zijn) loon gedurende 104 lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag