Arbeidsrecht van Anema

21 januari 2021

Het instructierecht van de werkgever houdt in dat de werkgever voorschriften mag geven over het lees meer

21 januari 2021

Een werknemer diende bij de kantonrechter een verzoek om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst in, lees meer

21 januari 2021

Bij de beantwoording van de vraag of tussen een werkgever en een werknemer een arbeidsvoorwaarde is lees meer

24 december 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een verzamelregeling met per 1 januari 2021 lees meer

03 december 2020

Een initiatiefwetsvoorstel om werknemers meer rechten te geven op aanpassing van de werkplek is ter lees meer

03 december 2020

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt in dienst van de lees meer

26 november 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Regeling compensatie transitievergoeding lees meer

19 november 2020

De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en privéleven en de lees meer

05 november 2020

Een op staande voet ontslagen werknemer diende bij de kantonrechter een verzoek tot vernietiging van lees meer

29 oktober 2020

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een werkgever verplicht is om loon te betalen wanneer een lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag