Arbeidsrecht van Anema

08 april 2021

In de zaak Xella heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever in beginsel moet instemmen met een lees meer

08 april 2021

In het Xella-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een werkgever mee moet werken aan de lees meer

08 april 2021

De werkgever is verplicht het salaris van een werknemer tijdens diens arbeidsongeschiktheid door te lees meer

11 maart 2021

De kantonrechter heeft op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst tussen een bank en een lees meer

11 maart 2021

In een arbeidsovereenkomst kan een non-concurrentiebeding worden opgenomen. Een dergelijk beding lees meer

25 februari 2021

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen lees meer

18 februari 2021

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was aangegaan voor de duur van een project. De werkgever lees meer

18 februari 2021

De NOW-regeling kent voor concerns de mogelijkheid om het omzetverlies niet op concernniveau vast te lees meer

18 februari 2021

Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het lees meer

18 februari 2021

Iedere partij bij een arbeidsovereenkomst is bevoegd om deze per direct op te zeggen om een lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag