Eindejaarsactualiteiten van Anema

12 november 2020

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.400 tot een lees meer

12 november 2020

Belastingrente wordt in beginsel berekend wanneer de aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting op lees meer

12 november 2020

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste het hoogste lees meer

12 november 2020

Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga’s bedraagt in 2020 26,25% en in 2021 26,9%. De lees meer

12 november 2020

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2020 moet u btw afdragen over het privégebruik lees meer

12 november 2020

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2020 willen corrigeren of die een balanspost btw willen lees meer

12 november 2020

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor lees meer

12 november 2020

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de lees meer

12 november 2020

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. lees meer

12 november 2020

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag