Sociale verzekeringen van Anema

22 oktober 2020

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) lees meer

22 oktober 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en lees meer

24 september 2020

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De lees meer

10 september 2020

De staatssecretaris van Financi√čn heeft Kamervragen over arresten van de Hoge Raad over de lees meer

23 juli 2020

Als onderdeel van het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid van lees meer

16 juli 2020

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd minder snel lees meer

25 juni 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte lees meer

18 juni 2020

De uitkeringsbedragen van een aantal sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het netto minimumloon. lees meer

07 mei 2020

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon lees meer

30 april 2020

Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk laten uitvoeren. lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag