Sociale verzekeringen van Anema

15 april 2021

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van een verplichte lees meer

08 april 2021

Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities lees meer

25 maart 2021

De werkgever is verplicht het loon van een werknemer tijdens diens arbeidsongeschiktheid door te lees meer

18 februari 2021

Een werknemer heeft tijdens ziekte recht op doorbetaling van loon. De loondoorbetalingsverplichting lees meer

14 januari 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rekenregels per 1 januari 2021 lees meer

17 december 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de AOW-leeftijd en de aanvangsleeftijd voor lees meer

17 december 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de uitwerking lees meer

10 december 2020

Per 1 januari 2021 worden allerlei bedragen in de regelgeving betreffende de sociale verzekeringen lees meer

10 december 2020

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet lees meer

03 december 2020

De premiepercentages en het maximumbijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2021 lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag