Sociale verzekeringen van Anema

14 oktober 2021

Een volledig ouderdomspensioen op grond van de AOW wordt in 50 verzekerde jaren opgebouwd. Bij de lees meer

14 oktober 2021

Per 1oktober 2021 is het steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis beËindigd. De lees meer

16 september 2021

Bij de Tweede Kamer is het SZW 2022 in behandeling. De minister van SZW heeft een nota van wijziging lees meer

02 september 2021

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Ziektewet, de Werkloosheidswet en de Wet werk en inkomen lees meer

19 augustus 2021

Voor de sociale verzekeringen moet de woonplaats van een EU-burger in een grensoverschrijdende lees meer

05 augustus 2021

De werkgever is sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 in beginsel lees meer

29 juli 2021

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge lees meer

22 juli 2021

Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers de lees meer

15 juli 2021

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € lees meer

01 juli 2021

In verband met de afschaffing van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) worden de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag