Sociale verzekeringen van Anema

25 juni 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte lees meer

18 juni 2020

De uitkeringsbedragen van een aantal sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het netto minimumloon. lees meer

07 mei 2020

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon lees meer

30 april 2020

Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk laten uitvoeren. lees meer

23 april 2020

De werkgever is verplicht het loon tijdens arbeidsongeschiktheid van een werknemer gedurende 104 lees meer

23 april 2020

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in lees meer

02 april 2020

Per 1 januari 2017 is de mogelijkheid om eigenrisicodrager te zijn voor de regeling Werkhervatting lees meer

12 maart 2020

Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen een lees meer

12 maart 2020

De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft een lees meer

05 maart 2020

Bij de beantwoording van de vraag of iemand onder de werknemersverzekeringswetten valt, is van lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag