Sociale verzekeringen van Anema

17 mei 2023

In een procedure voor de Centrale Raad van Beroep was het recht op kinderbijslag inzet van het lees meer

13 april 2023

De Wet arbeid en zorg (Wazo) bepaalt dat een werknemer, die aanvullend geboorteverlof opneemt, recht lees meer

30 maart 2023

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is bedoeld als stimulans voor werkgevers om mensen in lees meer

23 februari 2023

Een werkgever en een langdurig arbeidsongeschikte werknemer hebben een be√čindigingsovereenkomst lees meer

09 februari 2023

Pensioenuitvoerders hebben het recht om kleine pensioenaanspraken af te kopen. Dat is vastgelegd in lees meer

02 februari 2023

De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd is met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. lees meer

26 januari 2023

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet herziening bedrag ineens in behandeling. Dit lees meer

26 januari 2023

De Werkloosheidswet (WW) omschrijft een werknemer als de natuurlijke persoon, die jonger is dan de lees meer

19 januari 2023

De minister van SZW heeft een regeling gepubliceerd in verband met de wijziging van diverse bedragen lees meer

12 januari 2023

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen. Het wetsvoorstel vloeit lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag