Sociale verzekeringen van Anema

22 juli 2021

Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers de lees meer

15 juli 2021

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € lees meer

01 juli 2021

In verband met de afschaffing van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) worden de lees meer

24 juni 2021

De Sociale Verzekeringsbank is de uitvoerende instantie van de AOW. In die wet is bepaald dat als de lees meer

24 juni 2021

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk lees meer

24 juni 2021

De werkgever is verplicht het loon van een werknemer tijdens diens arbeidsongeschiktheid door te lees meer

10 juni 2021

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een lees meer

10 juni 2021

In de AOW is bepaald dat het ouderdomspensioen niet eerder kan ingaan dan een jaar lees meer

20 mei 2021

Als uitvloeisel van het pensioenakkoord is onderzocht of het mogelijk is om na het bereiken van lees meer

06 mei 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag