Sociale verzekeringen – Anema Salaris & Advies

Sociale verzekeringen van Anema

28 september 2023

De minister van SZW heeft het wetsvoorstel verzamelwet SZW 2024 ingediend bij de Tweede Kamer. Het lees meer

28 september 2023

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft het Besluit gedifferentieerde premie lees meer

14 september 2023

In de ministeriële regeling Wet financiering sociale verzekeringen is opgenomen dat het maximum lees meer

07 september 2023

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft aan de Hoge Raad een prejudiciële vraag voorgelegd. De vraag lees meer

31 augustus 2023

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft Kamervragen beantwoord over de lees meer

17 augustus 2023

Volgens het Burgerlijk Wetboek is de arbeidsovereenkomst een overeenkomst waarbij de werknemer zich lees meer

03 augustus 2023

Een werkgever komt in aanmerking voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV) als het gemiddelde lees meer

03 augustus 2023

Grensoverschrijdend thuiswerk is sinds de COVID-19-pandemie in omvang toegenomen. Tijdens de lees meer

27 juli 2023

Een werknemer, wiens arbeidscontract wordt beëindigd anders dan door opzegging door de werknemer, lees meer

13 juli 2023

Sinds de inwerkingtreding per 1 januari 2020 van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) betalen lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag