Geplaatst om 04:00 op 15 juni 2017 door Alle Jan Anema

Deeltijdpensioen gekort op WW-uitkering

Op een WW-uitkering wordt ander inkomen in mindering gebracht. Tot het inkomen dat wordt gekort op de uitkering behoren uit een dienstbetrekking voortvloeiende periodieke oudedagsuitkeringen of daaraan voorafgaande uitkeringen. Een uitkering die iemand al voor het intreden van zijn werkloosheid ontvangt als compensatie voor een eerder verlies aan arbeidsuren wordt niet gekort op de WW-uitkering. Een voorbeeld daarvan is een werknemer die tijdens zijn dienstbetrekking heeft besloten een gedeelte van zijn werktijd in te ruilen voor een prepensioen. Wanneer deze werknemer vervolgens werkloos wordt, komt hij alleen voor de resterende uren in aanmerking voor een WW-uitkering aanvraagt. Het past niet om dan het prepensioen in mindering te brengen op de WW-uitkering.

Een werknemer, die met deeltijdpensioen ging door een gedeelte van zijn ouderdomspensioen vervroegd in te laten gaan, raakte vervolgens werkloos. Omdat zijn deeltijdpensioen niet in de plaats was gekomen van een verlies aan arbeidsuren, heet het UWV terecht het pensioen gekort op de WW-uitkering. De uitkering had betrekking op de volledige urenomvang van zijn dienstbetrekking.

Sociale verzekeringen van Anema

16 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de lees meer

08 mei 2019

Een AOW-uitkering moet worden aangevraagd. Volgens de wet kan de uitkering niet vroeger ingaan dan lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag