Geplaatst om 04:00 op 13 juli 2017 door Alle Jan Anema

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon. Echtparen en samenwonenden hebben per persoon recht op een AOW-uitkering van 50% van het wettelijk minimumloon, omdat zij bepaalde kosten zoals huisvestingskosten kunnen delen.

In het regeerakkoord van het huidige kabinet was een bezuinigingsmaatregel opgenomen, die inhield dat de lagere AOW-uitkering ook zou gelden voor alleenstaande AOW’ers die samenwonen met een kind. Nadat eerder al was toegezegd deze kostendelersnorm in de AOW niet in te voeren, heeft de ministerraad er nu mee ingestemd om het wetsartikel over de kostendelersnorm uit de wet te halen. Het niet invoeren van de kostendelersnorm kost structureel € 214 miljoen.

Sociale verzekeringen van Anema

28 november 2018

Een ondernemer staakte in het jaar 2014 zijn onderneming. De daarbij behaalde stakingswinst bestond lees meer

11 oktober 2018

Hof Den Bosch heeft prejudiciële vragen aan de Hoge Raad voorgelegd over de verzekeringsplicht in lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag