Aansprakelijkheid werkgever – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 17 augustus 2017 door Alle Jan Anema

Aansprakelijkheid werkgever

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werk oploopt. Er geldt een uitzondering op de hoofdregel als de werkgever kan aantonen dat hij voldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. Een andere uitzondering geldt voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Welke maatregelen een werkgever moet treffen om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt, hangt af van de omstandigheden van het geval.

De werkgever heeft de verplichting om zijn werknemers te voorzien van goede instructies, zodat zij weten hoe zij veilig kunnen werken. Dat geldt ook als het werk eenvoudig is. Juist bij eenvoudig werk komt voor dat de werknemer minder oplettend en voorzichtig is. De werkgever moet daar rekening mee houden bij het geven van veiligheidsinstructies.

Arbeidsrecht van Anema

13 maart 2019

Ernstig verwijtbaar handelen door een werknemer is een grond voor ontbinding van de lees meer

20 april 2023

Het ministerie van SZW heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de wet- en regelgeving lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag