Geplaatst om 04:00 op 17 januari 2018 door Tussendoor

Intrekking wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof

In het regeerakkoord zijn afspraken opgenomen over een uitbreiding van het kraamverlof. Volgens deze plannen wordt het bestaande kraamverlof uitgebreid met drie volledig betaalde verlofdagen en vijf weken aanvullend verlof met recht op een uitkering van 70% van het (maximum)dagloon. In verband met deze plannen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het in 2016 ingediende wetsvoorstel, waarin een minder vergaande uitbreiding van het kraamverlof was voorzien, ingetrokken. Het ingetrokken voorstel ging uit van drie extra dagen met recht op een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Arbeidsrecht van Anema

12 maart 2020

Een arbeidsovereenkomst omvatte onder meer een non-concurrentiebeding, een relatiebeding en een lees meer

24 oktober 2019

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen. Tijdens de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag