Geplaatst om 04:00 op 17 januari 2018 door Tussendoor

Intrekking wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof

In het regeerakkoord zijn afspraken opgenomen over een uitbreiding van het kraamverlof. Volgens deze plannen wordt het bestaande kraamverlof uitgebreid met drie volledig betaalde verlofdagen en vijf weken aanvullend verlof met recht op een uitkering van 70% van het (maximum)dagloon. In verband met deze plannen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het in 2016 ingediende wetsvoorstel, waarin een minder vergaande uitbreiding van het kraamverlof was voorzien, ingetrokken. Het ingetrokken voorstel ging uit van drie extra dagen met recht op een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Arbeidsrecht van Anema

18 juli 2018

De statutaire bestuurder van een bv wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders lees meer

17 juni 2021

Werkgever en werknemer hebben de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst per direct op te zeggen om lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag