Geplaatst om 04:00 op 17 januari 2018 door Tussendoor

Intrekking wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof

In het regeerakkoord zijn afspraken opgenomen over een uitbreiding van het kraamverlof. Volgens deze plannen wordt het bestaande kraamverlof uitgebreid met drie volledig betaalde verlofdagen en vijf weken aanvullend verlof met recht op een uitkering van 70% van het (maximum)dagloon. In verband met deze plannen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het in 2016 ingediende wetsvoorstel, waarin een minder vergaande uitbreiding van het kraamverlof was voorzien, ingetrokken. Het ingetrokken voorstel ging uit van drie extra dagen met recht op een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Arbeidsrecht van Anema

31 oktober 2019

Een cao bevatte de bepaling dat dienstbetrekkingen voor onbepaalde tijd van rechtswege eindigen op lees meer

22 februari 2018

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag