Geplaatst om 04:00 op 15 februari 2018 door Tussendoor

Nogmaals belemmeringsverbod Waadi

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat een belemmeringsverbod. De uitlener van personeel mag op grond van dat verbod niet verhinderen dat een uitgeleende arbeidskracht na afloop van de terbeschikkingstelling in dienst treedt bij degene aan wie hij ter beschikking was gesteld. Wel is toegestaan dat de uitlener een redelijke vergoeding vraagt van degene aan wie de arbeidskracht ter beschikking is gesteld voor de kosten van de terbeschikkingstelling, de werving of opleiding van de arbeidskracht. Het belemmeringsverbod gaat niet zo ver dat een uitzendbureau niet een beding in arbeidscontracten mag opnemen dat haar werknemers belemmert om bij een concurrerend uitzendbureau in dienst te treden. Het belemmeringsverbod is in 2012 ingevoerd ter implementatie van de Europese Uitzendrichtlijn.

De kantonrechter heeft in een procedure het standpunt van een uitzendbureau dat het belemmeringsverbod niet van toepassing is op een werknemer met een vast dienstverband afgewezen. Het uitzendbureau meende dat het belemmeringsverbod is bedoeld om de toegang van gedetacheerde arbeidskrachten tot een vast dienstverband te waarborgen en dus niet van toepassing is op een arbeidskracht die al een vast dienstverband heeft. Volgens de tekst van de wet maakt het niet uit of een arbeidskracht in vaste dienst is bij de uitlener of niet. Ook maakt het niet uit of de arbeidskracht bij de inlener in vaste dienst komt of niet. De Uitzendrichtlijn maakt dat onderscheid ook niet.

Arbeidsrecht van Anema

25 juli 2018

In 2017 heeft de kantonrechter in Utrecht de Hoge Raad de vraag voorgelegd of het niet hoeven lees meer

31 maart 2022

Het UWV betaalt op verzoek van de werkgever een vergoeding voor een door de werkgever betaalde lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag