Geplaatst om 04:00 op 05 april 2018 door Tussendoor

Nog geen zicht op nieuw pensioenstelsel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken van de vernieuwing van het pensioenstelsel. Pensioen is in de eerste plaats een arbeidsvoorwaarde en daarmee de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Om die reden wil het kabinet samen met de sociale partners het pensioenstelsel aanpakken. Zij hadden tot 1 april 2018 de tijd gekregen om met voorstellen te komen, maar dat is niet gelukt. De minister rekent erop dat de sociale partners op korte termijn met een advies over een gewijzigd pensioenstelsel komen.

Arbeidsrecht van Anema

10 september 2020

Bij de opzegging van een dienstverband wegens het vervallen van de arbeidsplaats van de werknemer lees meer

26 september 2019

Per 1 juli 2015 is de regeling van de transitievergoeding ingevoerd in het arbeidsrecht. De Hoge lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag