Geplaatst om 04:00 op 05 april 2018 door Tussendoor

Nog geen zicht op nieuw pensioenstelsel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken van de vernieuwing van het pensioenstelsel. Pensioen is in de eerste plaats een arbeidsvoorwaarde en daarmee de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Om die reden wil het kabinet samen met de sociale partners het pensioenstelsel aanpakken. Zij hadden tot 1 april 2018 de tijd gekregen om met voorstellen te komen, maar dat is niet gelukt. De minister rekent erop dat de sociale partners op korte termijn met een advies over een gewijzigd pensioenstelsel komen.

Arbeidsrecht van Anema

30 augustus 2018

De vrijheid van arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. In verband met deze lees meer

23 juli 2020

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag