Geplaatst om 04:00 op 05 april 2018 door Tussendoor

Nog geen zicht op nieuw pensioenstelsel

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken van de vernieuwing van het pensioenstelsel. Pensioen is in de eerste plaats een arbeidsvoorwaarde en daarmee de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Om die reden wil het kabinet samen met de sociale partners het pensioenstelsel aanpakken. Zij hadden tot 1 april 2018 de tijd gekregen om met voorstellen te komen, maar dat is niet gelukt. De minister rekent erop dat de sociale partners op korte termijn met een advies over een gewijzigd pensioenstelsel komen.

Arbeidsrecht van Anema

12 juni 2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van lees meer

11 juli 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag