Geplaatst om 04:00 op 28 juni 2018 door Tussendoor

Compensatieregeling omzetting lening in gift

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat er een compensatieregeling komt voor een bepaalde groep ondernemers. Het gaat om ondernemers met een lening op grond van het besluit bijstandsverlening zelfstandigen, die is omgezet in een gift.

In de periode van 2014 tot en met 2016 had de omzetting van een lening in een gift gevolgen voor het toetsingsinkomen voor de toeslagen. Gevolg was dat eerder betaalde toeslagen werden teruggevorderd. Met ingang van 2017 kan dit probleem zich niet meer voordoen omdat sindsdien belastingheffing plaatsvindt over de omzetting door middel van eindheffing van de gemeente. Daardoor telt de gift niet mee voor het toetsingsinkomen voor de toeslagen van de ondernemer. Bij de aangekondigde compensatieregeling wordt eveneens uitgegaan van de eindheffingsvariant.

De aangekondigde regeling zal worden opgenomen in het Belastingplan 2019.

Toeslagen van Anema

26 september 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat hij onderzoek naar lees meer

19 maart 2019

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën meegedeeld dat het probleem lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag