Geplaatst om 04:00 op 03 oktober 2018 door Tussendoor

Bevriezing eigen risico zorgverzekering aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarin de bevriezing van het eigen risico voor de zorgverzekering wordt geregeld, aangenomen. Het eigen risico blijft daardoor de komende jaren € 385. De bevriezing van het eigen risico is onderdeel van een reeks van maatregelen om stapeling van zorgkosten te voorkomen. De andere maatregelen zijn verlaging van de bijtelling van vermogensinkomen voor de Wet langdurige zorg (WLZ) van 8 naar 4% en de invoering van een vast abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van maximaal € 19 per maand.

Sociale verzekeringen van Anema

30 januari 2020

Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts lees meer

28 november 2018

Een ondernemer staakte in het jaar 2014 zijn onderneming. De daarbij behaalde stakingswinst bestond lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag