Geplaatst om 04:00 op 03 oktober 2018 door Tussendoor

Bevriezing eigen risico zorgverzekering aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarin de bevriezing van het eigen risico voor de zorgverzekering wordt geregeld, aangenomen. Het eigen risico blijft daardoor de komende jaren € 385. De bevriezing van het eigen risico is onderdeel van een reeks van maatregelen om stapeling van zorgkosten te voorkomen. De andere maatregelen zijn verlaging van de bijtelling van vermogensinkomen voor de Wet langdurige zorg (WLZ) van 8 naar 4% en de invoering van een vast abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van maximaal € 19 per maand.

Sociale verzekeringen van Anema

12 april 2017

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over lees meer

17 oktober 2017

Werkgevers, die de betaling van vakantietoeslag over de vergoeding voor overwerk, dat voor 2018 is lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag