Geplaatst om 04:00 op 03 oktober 2018 door Tussendoor

Bevriezing eigen risico zorgverzekering aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarin de bevriezing van het eigen risico voor de zorgverzekering wordt geregeld, aangenomen. Het eigen risico blijft daardoor de komende jaren € 385. De bevriezing van het eigen risico is onderdeel van een reeks van maatregelen om stapeling van zorgkosten te voorkomen. De andere maatregelen zijn verlaging van de bijtelling van vermogensinkomen voor de Wet langdurige zorg (WLZ) van 8 naar 4% en de invoering van een vast abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van maximaal € 19 per maand.

Sociale verzekeringen van Anema

18 februari 2021

Een werknemer heeft tijdens ziekte recht op doorbetaling van loon. De loondoorbetalingsverplichting lees meer

05 juni 2019

Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag