Geplaatst om 04:00 op 03 oktober 2018 door Tussendoor

Bevriezing eigen risico zorgverzekering aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarin de bevriezing van het eigen risico voor de zorgverzekering wordt geregeld, aangenomen. Het eigen risico blijft daardoor de komende jaren € 385. De bevriezing van het eigen risico is onderdeel van een reeks van maatregelen om stapeling van zorgkosten te voorkomen. De andere maatregelen zijn verlaging van de bijtelling van vermogensinkomen voor de Wet langdurige zorg (WLZ) van 8 naar 4% en de invoering van een vast abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) van maximaal € 19 per maand.

Sociale verzekeringen van Anema

05 september 2019

In een A1-verklaring wordt aangegeven in welk land iemand is onderworpen aan de sociale lees meer

05 december 2019

De Tweede Kamer heeft op 28 november 2019 het voorstel van de minister van Sociale Zaken en lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag