Geplaatst om 04:00 op 21 november 2018 door Tussendoor

Consultatie wetsvoorstel wijziging Wajong

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel ter vereenvoudiging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong). Het doel van het wetsvoorstel is (meer) werken lonend te maken en te zorgen dat mensen die gaan studeren er niet op achteruit gaan. De consultatie loopt tot 18 december 2018.

Het wetsvoorstel omvat vijf maatregelen.

  1. Er komt één geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning komt ter vervanging van de bestaande regelingen.
  2. De regels voor het eindigen van het recht op uitkering onder de oude regelingen worden geharmoniseerd en de regels voor het herleven van het recht op uitkering worden versoepeld.
  3. De verplichting om een passend werkaanbod te accepteren in de Wajong 2010 als ontbindende voorwaarde voor het recht op inkomensondersteuning vervalt. De verplichting om een passend werkaanbod te accepteren wordt voor de Wajong 2010 een voorwaarde bij de inzet van re-integratie door het UWV.
  4. De studieregeling in de Wajong 2010 wordt geschrapt. Daarmee wordt een financiële belemmering weggenomen voor jonggehandicapten om te starten met een studie. Dat moet voorkomen dat een jonggehandicapte vroegtijdig stopt met een studie om een volledige Wajong-uitkering te ontvangen in plaats van een uitkering van 25% van het wettelijk minimumloon.
  5. De uitsluitingsgrond studerende in de Wajong 2015 wordt geschrapt om te voorkomen dat het recht op een uitkering reden is om te stoppen met onderwijs.

Naast deze maatregelen worden twee wijzigingen in de Wajong voorgesteld. De toegang tot de oude Wajong voor personen geboren vóór 1980, die op basis van overgangsrecht nog steeds een aanvraag kunnen indienen voor de oude Wajong, wordt afgesloten. Verder wordt mogelijk dat mensen in de oude Wajong, net als in de Wajong 2010 en Wajong 2015, op eigen verzoek hun uitkering kunnen beëindigen.

Sociale verzekeringen van Anema

09 januari 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse lees meer

28 juni 2018

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag