Geplaatst om 04:00 op 28 november 2018 door Tussendoor

Opzegging door werknemer?

Ieder der partijen kan een onderlinge arbeidsovereenkomst opzeggen. Voor opzegging door de werknemer is een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring vereist, gericht op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze strenge eis moet de werknemer beschermen tegen de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor een werknemer kan hebben. De keerzijde van deze strenge eis is dat een werkgever niet snel mag aannemen dat een werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd.

De rechtbank Den Haag heeft onlangs geoordeeld dat het doen van navraag naar de mogelijkheid van ontslag en de geldende opzegtermijn niet kan worden aangemerkt als opzegging van de arbeidsovereenkomst. Ook uitlatingen van de werknemer tegen collega’s over een mogelijke andere baan gelden niet als opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsrecht van Anema

05 maart 2020

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid is het mogelijk geworden om hoger beroep in te stellen lees meer

03 december 2020

Een initiatiefwetsvoorstel om werknemers meer rechten te geven op aanpassing van de werkplek is ter lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag