Geplaatst om 04:00 op 07 februari 2019 door Tussendoor

Kabinet werkt aan vernieuwing pensioenstelsel

Hoewel de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over hervorming van het pensioenstelsel zijn mislukt, acht de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hervorming noodzakelijk. Daarom wordt verder gewerkt aan een robuuster en persoonlijker pensioenstelsel. Het huidige pensioenstelsel is gebaseerd op doorsneepremies, waarbij iedere werknemer een gelijke premie betaalt, ongeacht leeftijd. Jonge werknemers betalen daardoor te veel en oudere werknemers te weinig. Deze systematiek is verouderd en moet daarom worden vervangen. De minister staat open voor suggesties van bonden, werkgevers, pensioenuitvoerders en toezichthouders.

Onderzocht wordt op welke wijze een koppeling tussen de stijgende levensverwachting en de AOW-leeftijd moet worden gelegd. Nu is het zo dat een stijging van de levensverwachting met een jaar betekent dat de AOW-leeftijd ook een jaar stijgt.

Het kabinet wil deelnemers aan een pensioenregeling in de toekomst meer keuzemogelijkheden bieden, bijvoorbeeld om een deel van hun pensioen ineens op te nemen voor aflossing van de hypotheek of het verduurzamen van het eigen huis.

Voordelige elementen van het huidige pensioenstelsel, zoals verplichte pensioenopbouw, collectieve uitvoering, risicodeling en fiscale ondersteuning blijven bestaan.

Sociale verzekeringen van Anema

15 augustus 2018

Een inwoner van Nederland werkte in het jaar 2013 op een binnenschip. In dat jaar was hij in lees meer

28 juni 2018

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit tot verhoging van lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag