Geplaatst om 04:00 op 27 februari 2019 door Tussendoor

Werknemersverzoek ontbinding slapend dienstverband

De kantonrechter kan op verzoek van een werknemer diens arbeidsovereenkomst ontbinden op grond van omstandigheden van dien aard dat de arbeidsovereenkomst meteen of na korte tijd behoort te eindigen.


De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een slapend dienstverband afgewezen. De werknemer was meer dan twee jaar arbeidsongeschikt en ontving een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Volgens de kantonrechter heeft de werknemer geen omstandigheden aannemelijk gemaakt op grond waarvan de arbeidsovereenkomst meteen of na korte tijd zou moeten eindigen. Tussen werkgever en werknemer bestond een geschil dat betrekking had op het verzoek van de werknemer om een eindafrekening op te maken. De werkgever stelde zich op het standpunt dat een eindafrekening alleen bij einde dienstverband kon worden opgemaakt. Daarom heeft de werkgever een vaststellingsovereenkomst opgesteld waarin staat dat de werknemer het initiatief tot beëindiging van het dienstverband heeft genomen. De kantonrechter vond van belang dat de werknemer op korte termijn de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken waardoor de arbeidsovereenkomst eindigt.

Arbeidsrecht van Anema

06 juni 2018

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel met maatregelen betreffende de transitievergoeding bij lees meer

20 maart 2019

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag