Geplaatst om 23:00 op 06 maart 2019 door Tussendoor

Compensatie transitievergoeding

Bij besluit van 20 februari 2019 is het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet met compensatiemaatregelen voor het betalen van de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid vastgesteld op 1 januari 2020. Het merendeel van de wet treedt echter pas in werking met ingang van 1 april 2020.

Arbeidsrecht van Anema

17 augustus 2017

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het lees meer

15 augustus 2019

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag