Geplaatst om 23:00 op 06 maart 2019 door Tussendoor

Compensatie transitievergoeding

Bij besluit van 20 februari 2019 is het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet met compensatiemaatregelen voor het betalen van de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid vastgesteld op 1 januari 2020. Het merendeel van de wet treedt echter pas in werking met ingang van 1 april 2020.

Arbeidsrecht van Anema

21 januari 2021

Het instructierecht van de werkgever houdt in dat de werkgever voorschriften mag geven over het lees meer

19 maart 2020

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet de opzegging onverwijld worden gedaan wegens een lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag