Geplaatst om 23:00 op 06 maart 2019 door Tussendoor

Geen cassatie hofuitspraak dienstbetrekking dga

De staatssecretaris van Financiën gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van Hof Den Haag over de premieheffing voor de werknemersverzekeringen van twee dga’s. De uitspraak is grotendeels feitelijk van aard en om die reden niet vatbaar voor cassatie.

Inzet van het geschil was of beide dga’s werkzaam waren in dienstbetrekking of in een fictieve dienstbetrekking. Het hof was van oordeel dat de inspecteur er niet in is geslaagd om aannemelijk te maken dat er een privaatrechtelijke dienstbetrekking bestond tussen de werk-bv en de dga’s. Voorts was aan de orde of sprake was van een met een dienstbetrekking gelijk te stellen arbeidsverhouding, zoals geregeld in het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd. Het hof heeft het betoog van de inspecteur, dat de gekozen vennootschapsstructuur reële betekenis miste, verworpen.

Sociale verzekeringen van Anema

22 februari 2018

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te lees meer

10 oktober 2019

De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) voorziet in een inkomensvoorziening voor lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag