Geplaatst om 23:00 op 19 maart 2019 door Tussendoor

Bewijs privégebruik auto

Bij het loon van een werknemer moet een bijtelling plaatsvinden wanneer aan hem door de werkgever een auto ook voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld. De bijtelling kan achterwege blijven wanneer de werknemer aantoont dat hij de auto in een kalenderjaar voor niet meer dan 500 kilometer privé heeft gebruikt. Dat bewijs kan, maar hoeft niet te worden geleverd aan de hand van een rittenregistratie.

Een werknemer bestreed de in een naheffingsaanslag begrepen bijtelling met ander bewijs dan een sluitende rittenadministratie. Volgens Hof Den Haag heeft de werknemer daarmee niet aan de op hem rustende bewijslast voldaan. De omstandigheid dat de werknemer in de betreffende jaren steeds circa 10.000 kilometer met zijn privéauto heeft gereden vormt geen bewijs. Dat geldt ook voor de vergelijking met de in latere jaren geregistreerde zakelijke kilometers. Objectieve en controleerbare gegevens ontbraken. De stelling van de werknemer dat alle door hem aangedragen bescheiden in samenhang moesten worden bezien, resulteerde niet in een andere uitkomst.

Loonbelasting van Anema

28 november 2019

Onder een regeling voor vervroegde uittreding wordt verstaan een regeling die voorziet in een reeks lees meer

08 mei 2019

Loon is al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten. Tot 1 januari 2005 werden optierechten op lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag