Loonbelasting van Anema

12 mei 2022

De Wet op de loonbelasting kent met de doorbetaaldloonregeling een bijzondere regeling. De regeling lees meer

28 april 2022

Een arbeidsverhouding is een privaatrechtelijke dienstbetrekking wanneer is voldaan aan drie in het lees meer

21 april 2022

Loon wordt in fiscale zin geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, lees meer

21 april 2022

De Tweede Kamer heeft in een motie het kabinet opgeroepen om de onbelaste reiskostenvergoeding lees meer

21 april 2022

Onderdeel van het Belastingplan 2022 was het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling lees meer

07 april 2022

In een arrest uit 1983 heeft de Hoge Raad bepaald dat door een werkgever aan een werknemer betaalde lees meer

17 maart 2022

De staatssecretaris van FinanciËn heeft besloten geen beroep in cassatie in te stellen tegen een lees meer

17 maart 2022

Aan een voormalige politiemedewerker is in 2017 een schadevergoeding uitgekeerd wegens verlies van lees meer

17 maart 2022

Een pensioenaanspraak wordt geheel of gedeeltelijk prijsgegeven als de pensioengerechtigde door een lees meer

24 februari 2022

In een procedure over een naheffingsaanslag loonheffingen heeft Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema

Stel uw vraag