Verzamelbesluit pensioenen gewijzigd – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 09 maart 2023 door ND-ICT Beheer

Verzamelbesluit pensioenen gewijzigd

De staatssecretaris van Financiën heeft een verzamelbesluit over pensioenen in de loon- en inkomstenbelasting gewijzigd. De wijzigingen betreffen de voorwaarden, die worden gesteld bij het geruisloos omzetten van een oudedagsverplichting in een lijfrente nadat de termijnen van de oudedagsverplichting zijn ingegaan. De volledige waarde van de oudedagsverplichting moet worden aangewend ter verkrijging van de lijfrente. Daaraan voorafgaand moet een verzoek tot aanwending van de oudedagsverplichting ter verkrijging van een lijfrente aan de inspecteur worden gedaan.

Daarnaast bevat het besluit de voorwaarden, die gelden voor het geruisloos omzetten van een oudedagsverplichting in een lijfrente, wanneer degene, aan wie de lijfrentetermijnen toekomen, meer dan vijf jaar ouder is dan de AOW-leeftijd. In dat geval dienen de termijnen uit de lijfrente direct in te gaan. De minimale uitkeringsduur van 20 jaar mag worden verminderd met de periode vanaf het bereiken van de AOW-leeftijd tot het moment waarop de eerste termijn van de lijfrente wordt uitgekeerd.

Loonbelasting van Anema

19 november 2020

Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de lees meer

12 juni 2019

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers met een aanmerkelijk belang in de vennootschap lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag