Geplaatst om 04:00 op 01 augustus 2019 door Tussendoor

Kamervragen belastingdeel heffingskortingen buitenlanders

Buitenlandse belastingplichtigen ontvangen met ingang van 2019 het belastingdeel van de heffingskortingen niet meer via de loonbelasting. Voor inwoners van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, Zwitserland of de BES-eilanden geldt een uitzondering voor het belastingdeel van de arbeidskorting.

De zogenaamde kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen hebben recht op dezelfde heffingskortingen als binnenlandse belastingplichtigen. Zij ontvangen deze heffingskortingen via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of via de aangifte inkomstenbelasting.

De loonbelastingmaatregel betreft alle buitenlandse belastingplichtigen, waaronder in het buitenland wonende AOW-gerechtigde Nederlanders. De Belastingdienst heeft de betrokken belastingplichtigen, voor zover zij bij de Belastingdienst bekend zijn, per brief gewezen op de gevolgen van de maatregelen in hun individuele situatie. De SVB heeft alle in het buitenland wonende AOW-, Anw- en Remigratie-uitkeringsgerechtigden, die te maken zouden krijgen met de afschaffing van de heffingskorting, eind oktober 2018 met een algemene vooraankondiging geïnformeerd. Eind december 2018 heeft de SVB de uitkeringsbeschikking verstuurd, waarin de gevolgen voor de individuele uitkeringsgerechtigde zijn gecommuniceerd.

Loonbelasting van Anema

21 juni 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de fiscale behandeling van de financiering lees meer

04 januari 2019

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik autoWerknemers met lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag