Geplaatst om 04:00 op 22 augustus 2019 door Tussendoor

Recht op indexatie (nog) niet prijsgegeven

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat aanspraken ingevolge een pensioenregeling, rekening houdend met de in de wet gestelde normeringen en beperkingen, niet tot het loon behoren. Wanneer een aanspraak op pensioen wordt prijsgegeven, wordt de aanspraak aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking van de werknemer.

De Belastingdienst legde aan een bv een naheffingsaanslag loonbelasting op in verband met het prijsgeven van pensioenaanspraken. Het betrof een pensioenvoorziening ten behoeve van een vroegere aandeelhouder. De uitkeringen zijn op 1 april 2011 ingegaan en per 1 november 2011 stopgezet. Volgens de Belastingdienst omvatte de prijsgegeven pensioenaanspraken een aanspraak op na-indexatie van pensioen. De bv bestreed de naheffingsaanslag. Volgens de bv was in de pensioenbrief niet meer toegezegd dan een voorwaardelijk recht op na-indexatie. Dat voorwaardelijke recht vormde volgens de bv geen pensioenaanspraak in de zin van de Wet op de loonbelasting.

Hof Den Haag was van oordeel dat de pensioengerechtigde slechts een voorwaardelijk recht op na-indexatie van zijn pensioen had. Anders dan de bv meende moest dit voorwaardelijke recht worden aangemerkt als een aanspraak ingevolge een pensioenregeling. Ten tijde van de stopzetting van de pensioenuitkeringen bestond het plan om de pensioenaanspraken over te dragen. Deze overdracht heeft in 2011 niet plaatsgevonden. Op dat moment was van het prijsgeven van het recht op indexatie geen sprake. Pas met de overdracht van de aanspraken in 2012 is, omdat daarbij geen rekening is gehouden met een na-indexatie, vast komen staan dat de aanspraak op na-indexatie is vervallen. Om die reden moest de naheffingsaanslag over 2011 vervallen.

Loonbelasting van Anema

05 oktober 2017

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen lees meer

24 december 2020

Ondanks een dringende oproep van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Eerste lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag