Geplaatst om 04:00 op 14 november 2019 door Tussendoor

Dividend

Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga's bedraagt in 2019 25%. In 2020 gaat dit tarief omhoog naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%. De tariefstijging van box 2 van de inkomstenbelasting hangt samen met de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting voor de winsten van de bv. Het tarief voor de eerste € 200.000 winst bedraagt in 2019 19%, in 2020 16,5% en in 2021 15%. Voor het deel van de winst vanaf € 200.000 is het tarief in 2019 en 2020 25% en in 2021 21,7%.

De tariefstijging in box 2 kan een aanleiding zijn om nog dit jaar een dividenduitkering te doen, bijvoorbeeld om een schuld aan de bv af te lossen. Denk wel aan de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing in box 3 van een dividenduitkering voor de jaarwisseling.

Eindejaarsactualiteiten van Anema

12 november 2020

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI lees meer

12 november 2020

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2020 moet u btw afdragen over het privégebruik lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag