Geplaatst om 04:00 op 21 november 2019 door Tussendoor

Besluit AOW-leeftijd 2025

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de ontwikkeling van de AOW-leeftijd met ingang van 2025 voor 2/3 gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Deze afspraak moet nog in de wet worden vastgelegd. Op basis van de nu (nog) geldende wettelijke koppeling heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de AOW-leeftijd voor 2025 vastgesteld op 67 jaar en drie maanden. De aanvangsleeftijd voor de AOW komt daarmee voor het kalenderjaar 2025 uit op 17 jaar en drie maanden.

Op basis van het pensioenakkoord bedraagt de AOW-leeftijd in 2025 67 jaar.

Sociale verzekeringen van Anema

22 juli 2021

Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers de lees meer

07 februari 2019

Hoewel de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over hervorming van het pensioenstelsel lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag