Besluit AOW-leeftijd 2025 – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 21 november 2019 door Tussendoor

Besluit AOW-leeftijd 2025

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de ontwikkeling van de AOW-leeftijd met ingang van 2025 voor 2/3 gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Deze afspraak moet nog in de wet worden vastgelegd. Op basis van de nu (nog) geldende wettelijke koppeling heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de AOW-leeftijd voor 2025 vastgesteld op 67 jaar en drie maanden. De aanvangsleeftijd voor de AOW komt daarmee voor het kalenderjaar 2025 uit op 17 jaar en drie maanden.

Op basis van het pensioenakkoord bedraagt de AOW-leeftijd in 2025 67 jaar.

Sociale verzekeringen van Anema

09 februari 2023

Pensioenuitvoerders hebben het recht om kleine pensioenaanspraken af te kopen. Dat is vastgelegd in lees meer

13 maart 2019

Voor de AOW, de Anw en de Wet langdurige zorg (Wlz) is verzekerd de ingezetene van Nederland die de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag