Geplaatst om 04:00 op 21 november 2019 door Tussendoor

Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting plus € 84.416 hebben geen recht op zorgtoeslag. Met ingang van 1 januari 2020 wordt het bedrag van € 84.416 vervangen door € 85.767.

Toeslagen van Anema

28 februari 2019

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget lees meer

08 augustus 2019

De Eerste Kamer heeft voor het zomerreces het wetsvoorstel tot wijziging van het kindgebonden budget lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag