Geplaatst om 04:00 op 05 december 2019 door Tussendoor

Memorie van antwoord afschaffing aftrek scholingsuitgaven

De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket Belastingplan 2020 behorende wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd. Een van de wetsvoorstellen betreft de afschaffing van de aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting. Invoering van de vervangende regeling (Subsidieregeling STAP-budget) is per 1 januari 2022 mogelijk. Dit betekent dat in ieder geval tot 1 januari 2022 nog gebruikgemaakt kan worden van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. De minister van SZW verwacht dat de vervangende regeling rond de zomer van 2020 in de Staatscourant kan worden gepubliceerd. Daarna zal bij Koninklijk Besluit de inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven worden geregeld.

Het grote verschil tussen de huidige regeling en de vervangende regeling is dat vanwege de drempel voor het in aftrek brengen van scholingsuitgaven van € 250 de eigen bijdrage altijd meer bedraagt dan 50%. De vervangende subsidieregeling kent geen drempel. Tot het maximumbedrag van € 1.000 wordt het volledige bedrag van een kwalificerende opleiding vergoed. Tot dat bedrag is dus geen sprake van een eigen bijdrage.

Belastingplan van Anema

13 december 2018

Het Belastingplan 2019 is, nadat het door de Tweede Kamer is aangenomen, in behandeling bij de lees meer

28 november 2017

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen aangenomen, nadat het op een lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag