Geplaatst om 04:00 op 12 december 2019 door Tussendoor

Nota n.a.v. verslag Wet fiscale maatregelen Klimaataccoord

De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende deze wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd.

Met betrekking tot de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord deelt de staatssecretaris mee dat hij geen mogelijkheden ziet om de lastenstijging voor bepaalde bedrijven in de Opslag Duurzame Energie (ODE) te verminderen. Tot de gestelde randvoorwaarden bij de vormgeving van de ODE behoren een lastenverdeling van 33% voor huishoudens en 67% voor bedrijven en het zoveel mogelijk vermijden van extra lasten voor het mkb. Aan die voorwaarden kan niet worden voldaan als de lastenstijging voor bepaalde bedrijven moet verminderen. De staatssecretaris ziet ook niets in het voorstel om een differentiatie in de belastingvermindering aan te brengen. Dat voorstel voldoet evenmin aan de randvoorwaarden van het kabinet.

Belastingplan van Anema

31 oktober 2018

De staatssecretaris van Financiën heeft enkele nota’s van wijziging betreffende het pakket lees meer

19 september 2019

Tarieven Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag