Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 07 mei 2020 door Tussendoor

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is met terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020 in werking getreden. De wet maakt mogelijk dat algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen kunnen worden ingevoerd zonder acht te slaan op de wettelijk voorgeschreven adviezen of overleggen over het ontwerp van de regelingen. De wet vervalt op 1 september, tenzij wordt besloten tot verlenging. Dat is mogelijk per twee maanden.

De wet maakt mogelijk dat vergaderingen van rechtspersonen niet via fysieke aanwezigheid maar via videobellen kunnen worden gehouden.

Notarissen mogen, indien partijen bij een akte niet in persoon aanwezig kunnen zijn en voor het verlijden van de akte een onderhandse volmacht niet volstaat, de akte verlijden met gebruikmaking van tweezijdige audiovisuele communicatiemiddelen. De notaris maakt daarvan melding in de akte.

Corona update van Anema

25 februari 2021

De minister en staatssecretaris van EZK hebben in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op moties lees meer

15 april 2021

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag