Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021 – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 24 december 2020 door ND-ICT Beheer

Geen hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2021

Sinds 1 januari 2020 geldt een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. De hoge premie geldt met terugwerkende kracht ook bij vaste contracten als een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% heeft overgewerkt. Vanwege de coronacrisis is deze laatste regeling voor het kalenderjaar 2020 opgeschort. Omdat naar verwachting ook in 2021 in bepaalde sectoren veel overwerk nodig zal zijn als gevolg van het coronavirus, heeft het kabinet toegezegd deze regeling ook voor het kalenderjaar 2021 te zullen opschorten. Het daartoe strekkende besluit heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nu ter consultatie gepubliceerd. Volgens dit besluit geldt de opschorting van de maatregel evenals in 2020 in 2021 voor alle sectoren.

Corona update van Anema

05 november 2020

De staatssecretarissen van Financi√čn hebben in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het lees meer

23 april 2020

Het verrekenen van een verlies in de vennootschapsbelasting kan met de winst van het voorgaande jaar lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag