Geplaatst om 04:00 op 07 mei 2020 door Tussendoor

Wijziging Regeling compensatie transitievergoeding

De Regeling compensatie transitievergoeding is gewijzigd nog voordat deze op 1 april 2020 in werking is getreden. Door vernummering van een wetsartikel in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek moet de grondslag van de Regeling worden aangepast. Dit is gebeurd door deze nieuwe grondslag op te nemen in een nieuw artikel 1 van de Regeling.

Voorts is de beslistermijn voor het UWV voor zogenaamde oude gevallen verlengd tot zes maanden. Oude gevallen zijn die gevallen waarin de arbeidsovereenkomst is beëindigd en de transitievergoeding is betaald voor 1 april 2020 en situaties waarin het opzegverbod tijdens ziekte is verstreken voor 1 april 2020, maar de arbeidsovereenkomst pas na die datum wordt beëindigd. Ook als er een loonsanctie is opgelegd waardoor de arbeidsovereenkomst pas op of na 1 april 2020 kan worden beëindigd of de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet is beëindigd omdat er nog re-integratiemogelijkheden waren, geldt de verlengde beslistermijn van zes maanden.

Arbeidsrecht van Anema

14 oktober 2021

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werknemer de lees meer

11 april 2018

Een ontslag op staande voet is door de kantonrechter nietig verklaard omdat het besluit is genomen lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag