Geplaatst om 04:00 op 16 juli 2020 door Tussendoor

Regeling TOFA twee weken langer open

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) is een tegemoetkoming voor het inkomensverlies van flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten. De periode waarbinnen een aanvraag kan worden gedaan, is verlengd met twee weken tot en met 26 juli. De tegemoetkoming bedraagt € 550 bruto per maand voor de maanden maart, april en mei. Voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat de flexwerker in februari meer dan € 400 bruto aan inkomen had en in april minimaal de helft daarvan heeft verloren. De aanvrager mag in de maanden maart tot en met mei geen WW, bijstand, of andere socialezekerheidsregeling hebben ontvangen.

Corona update van Anema

18 juni 2020

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft een brief over de stand van zaken met lees meer

25 februari 2021

De minister en staatssecretaris van EZK hebben in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op moties lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag