Geplaatst om 04:00 op 22 oktober 2020 door Tussendoor

Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel gedifferentieerde premie Aof

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) in behandeling. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel houdt in dat er een lagere Aof-premie komt voor kleine werkgevers en een hogere premie voor middelgrote en grote werkgevers. Volgens de minister zal het verschil ongeveer 1,1 procentpunt bedragen. De gedifferentieerde Aof-premie geldt naar verwachting met ingang van 1 januari 2022.

Sociale verzekeringen van Anema

12 september 2018

Werkgevers betalen voor de Werkhervattingskas (Whk) een gedifferentieerde premie. Voor middelgrote lees meer

30 augustus 2018

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Zij zien dan af van de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag