Geplaatst om 04:00 op 22 oktober 2020 door Tussendoor

Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel gedifferentieerde premie Aof

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) in behandeling. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel houdt in dat er een lagere Aof-premie komt voor kleine werkgevers en een hogere premie voor middelgrote en grote werkgevers. Volgens de minister zal het verschil ongeveer 1,1 procentpunt bedragen. De gedifferentieerde Aof-premie geldt naar verwachting met ingang van 1 januari 2022.

Sociale verzekeringen van Anema

22 februari 2018

De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de lees meer

08 februari 2018

Uitgangspunt van de EU-regelgeving op het gebied van de sociale verzekeringen is dat de wetgeving lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag