Geplaatst om 04:00 op 12 november 2020 door Tussendoor

Giften

Voor de aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner samen, met een minimum van € 60. Betaal de geplande giften voor twee jaar in één jaar om de invloed van de aftrekdrempel te beperken. Voor giften in de vorm van een periodieke uitkering met een looptijd van ten minste vijf jaar geldt de aftrekdrempel niet.

Eindejaarsactualiteiten van Anema

15 november 2018

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, die is bedoeld om de investeringen lees meer

14 november 2019

Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag