Geplaatst om 04:00 op 17 december 2020 door Tussendoor

Aanpassing tarieven WBSO 2021

Op Prinsjesdag 2020 is bekendgemaakt dat de tarieven voor de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) voor 2021 worden verhoogd. Het tarief in de eerste schijf gaat van 32 naar 40% en het starterstarief gaat van 40 naar 50%. De eerste schijf loopt tot een bedrag van € 350.000. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de regeling, waarin deze aanpassingen zijn vastgelegd, gepubliceerd. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een fout in de Regeling S&O-afdrachtvermindering te herstellen. In deze regeling zijn eisen gesteld aan de administratie voor de in een S&O-verklaring opgenomen S&O-projecten. Volgens de tekst had deze administratie betrekking op het jaar waarin de S&O-verklaring is afgegeven. Bedoeld is het jaar waarvoor de S&O-verklaring is afgegeven. In de tekst van de regeling is ‘waarin’ vervangen door ‘waarvoor’.

Loonbelasting van Anema

19 januari 2023

De wijze van aanleveren van gegevens over aan derden uitbetaalde bedragen aan de Belastingdienst is lees meer

16 juni 2022

De staatssecretaris van Financi√čn heeft Kamervragen beantwoord over de invoering van een verplichte lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag