Geplaatst om 04:00 op 17 december 2020 door Tussendoor

Besluit uitvoering pensioenregelingen

De staatssecretaris van Financiën heeft enkele knelpunten in de uitvoering met betrekking tot pensioenregelingen en oudedagsverplichtingen weggenomen. In een besluit heeft hij toegelicht dat een stichting kan optreden als toegelaten uitvoerder van een oudedagsverplichting. Daarnaast heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat:

  1. een beleggingsonderneming optreedt als toegelaten uitvoerder van loonstamrechten;
  2. het corrigeren van samenloop van opbouw van pensioenaanspraken niet leidt tot belastingheffing over de waarde van de aanspraken; en
  3. voor specifieke situaties waarin aandeelhouders de pensioengerechtigde compenseren voor een waardestijging van de aandelen als gevolg van de afkoop van het pensioen in eigen beheer of de omzetting in een oudedagsverplichting, deze compensatie niet wordt aangemerkt als loon.

Het besluit is op 15 december 2020 in werking getreden. De goedkeuring dat een beleggingsonderneming optreedt als toegelaten uitvoerder van loonstamrechten en de toelichting dat een stichting kan optreden als toegelaten uitvoerder van een oudedagsverplichting werken terug tot en met 1 april 2017.

Loonbelasting van Anema

13 februari 2020

Loon is een ruim begrip. Dat begrip omvat niet alleen uitkeringen in geld, maar ook aanspraken om lees meer

28 maart 2018

De standaardbijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak is per 1 januari 2017 verlaagd lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag